วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ดอกดาวเรื่อง

   


ชื่อที่เรียก
ดาวดอกเรือง
ชื่ออื่นๆ
คำพู้จู้
หมวดหมู่ทรัพยากร
ยังไม่ได้ระบุ
ลักษณะ
ดาว เรือง   (Marigold)  เป็นชื่อที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันดี  มีชื่อภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือว่า  "ดอกคำปู้จู้"  ซึ่งหมายถึงดอกไม้ที่มีกลีบสีเหลืองคล้ายทองคำ ดาวเรืองเป็นพืชล้มลุก ใบเป็นใประกอบ ลักษณะเรียวยาว ดอกมีลักษณะเป็นแบบดอกรวม ประกอบด้วยดอกย่อยเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก อัดซ้อนกันแน่นอยู่บนฐานรองดอก ดอกมีสีเหลือง ส้ม ครีม และขาว มีตั้งแต่ขนาดเล็ก คือประมาณ 1 นิ้ว จนถึงขนาดใหญ่ประมาณ 4 นิ้ว และเมื่อตัดลำต้น กิ่งก้านหรือใบของดาวเรือง จะมีกลิ่นเหม็น จึงทำให้แมลงไม่ค่อยรบกวน   นอกจากนี้ภายในรากของดาวเรืองมีสารชนิดหนึ่งคือ  แอลฟ่า เทอร์เธียนิล (& - terthienyl) ซึ่งเป็นสารที่สามารถควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้เป็นอย่างดี
ประโยชน์
   ดาว เรืองเป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง นอกจากจะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจแล้ว  ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น  ๆ  ได้อีกด้วย การนำดาวเรืองไปใช้ประโยชน์สรุปได้ดังนี้                     1.  ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม
                         ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงาม กลีบดอกสีเหลืองเรียงอัดกันแน่น และมีอายุการใช้งานนาน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับปลูกเพื่อประดับอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความ    เพลิดเพลินตา สบายใจ

                    2. ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแมลง
                         เนื่องจากดาวเรืองเป็นสารที่มีกลิ่นเหม็นแมลงไม่ชอบ จึงสามารถใช้เป็นเกราะป้องกัน
แมลงให้แก่พืชอื่น ๆ ด้วยนอกจากนี้รากของดาวเรืองยังมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้

                    3.  ปลูกเพื่อจำหน่าย
                         3.1 ใช้ทำพวงมาลัย ปัจจุบันนิยมนำดอกดาวเรืองมาร้อยพวงมาลัยกันมาก ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไหว้พระ   หรือพวงมาลัยสำหรับคล้องคอในงานพิธีต่าง ๆ   การตัดดอกดาวเรืองสำหรับใช้
ประโยชน์ในด้านนี้จะต้องให้มีก้านดอกสั้น ๆ หรือให้เหลือเฉพาะดอก
                         3.2 ใช้ปักแจกัน เนื่องจากดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่ลักษณะกลมเรียงตัวกันแน่นเป็นระเบียบ และมีสีสันสวยงาม   จึงมีคนนิยมนำมาปักแจกันมาก   ไม่ว่าจะเป็นแจกันตั้งตามโต๊ะรับแขกตามหิ้งพระ หรือแจกันประกอบโต๊ะหมู่บูชา การตัดดอกดาวเรืองเพื่อนำมาปักแจกันนี้ควรตัดให้มีก้านดอกยาวประมาณ  18-20 นิ้ว มัดดอกดาวเรืองเป็นกำ ๆ  แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อเพื่อให้ดอกดาวเรืองคงความสดอยู่ได้นาน ๆ
                         3.3 การปลูกลงกระถางหรือถุงเพื่อประดับอาคารสถานที่ ปัจจุบันมีการนำกระถางหรือถุงดาวเรืองมาประดับอาคารสถานที่กันมากขึ้น เพราะสามารถใช้ประดับไว้เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานนิทรรศการ งานพระราชทานปริญญาบัตร หรือแม้แต่งานพิธีตามอาคารบ้านเรือน การปลูกดาวเรืองเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านนี้ ก็เหมือนกับการปลูกดาวเรืองโดยทั่วไป เพียงแต่เป็นการปลูกลงในกระถางหรือถุง แทนที่จะปลูกลงในแปลง พอดอกดาวเรืองเริ่มบาน ก็นำไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายได้  3.4 จำหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์  เนื่องจากดาวเรืองเป็นพืชที่มีสารแซธโธฟิล(Xanthophyll) สูง จึงสามารถนำไปเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ได้ดี โดยเฉพาะอาหารของของไก่ไข่ จะทำให้ไข่แดงมีสีแดงสดใสน่ากินยิ่งขึ้น
แหล่งที่พบ
บ้านป่าไม้แดง
ตำบล
แม่โป่ง
อำเภอ
ดอยสะเก็ด
จังหวัด
เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น